Mgr. Jana Přerovská

Poradenství v českém právu
Mgr. Jana Přerovská, advokátka

Obsah činnosti:
 • Občanské právo:
  poradenství ve všech občanskoprávních otázkách zejména pak zpracování a kontrola smluv, převody nemovitostí, věcná práva, vymáhání pohledávek a s tím související zastoupení před úřady a soudy České republiky. Pokud je dána příšlušnost českých soudu zastoupení ve všech právních vztazích bez ohledu na rozhodné právo.
 • Obchodní právo:
  zakládání a rušení obchodních společností a zastupování ve sporech v souvislosti se vznikem, změnou a rušením obchodních společností, uzavírání a kontrola obchodních smluv, vymáhání pohledávek u soudu v České republice, zprostředkování právního zastoupení V BRD a spolupráce s německými právními zástupci.
 • Rodinné právo:
  poradenství a zpracování manželských smluv, smluv při rozvodu manželství, zastoupení před soudy České republiky ve věcech rozvodu manželství a majetkového vypořádání po rozvodu, výživné a péče o nezletilé. V BRD zprostředkování právního zastoupení a spolupráce při právním zastoupení, přijímání soudní korespondence / Empfangsbevollmacht/a poradenství.
 • Dědické právo:
  poradenství v dědickém právu zejména při pořizování závěti, zastoupení v dědickém řízení, zastoupení před soudy v dědických sporech.
Jana Prerovska

Generální konzulát České republiky Mnichov

České centrum Mnichov

Česká advokátní komora Praha

Tschechische Republik Deutschland

www.tschechisches-recht.info
© Jana Prerovska 2014